NameProgram záchrany Korytnačky močiarnej (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021
Name ENGThe program of the rescue of Emys orbicularis Linnaeus, 1758 for 2017-2021
CountrySlovakia
FieldBiodiversity
TypeSectoral Policy
Author(s)Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Author(s) ENGState Nature Conservancy of the Slovak Republic
Date2017
Date added2019-06-20
LanguageSlovak
Geographical scopeNational
FormatPDF
Linkhttp://www.sopsr.sk/files/pz-korytnacky.pdf