NameKONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Name ENGThe concept of sptial development of country 2030
CountryPoland
FieldTransportation
TypeStrategy
Author(s)Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Author(s) ENGMinistry of spatial development
Date2011
Date added2019-02-08
LanguagePolish
Geographical scopeNational
FormatPDF
Linkhttps://cloud.spectra-perseus.sk/index.php/s/D9FyfLBxxyDKjZh